Hulp bij Studie

Nederlandse studenten worden ook steeds vaker geacht hun opdrachten in de Engelse taal te schrijven. Ervaring leert dat sommige studenten deze taal niet voldoende machtig zijn. HulpbijStudie vindt het jammer dat de beoordeling van opdrachten voor een Nederlandse opleiding onder druk kan komen te staan omdat men niet voldoende vaardig is in een andere taal.

De werkdruk die op studenten ligt is vaak hoog. Niet iedere student heeft de mogelijkheid voldoende tijd te investeren in het verzamelen van de benodigde data voor een onderzoek of opdracht. HulpbijStudie is van mening dat het verzamelen van deze informatie geen leereffect heeft. Het is het interpreteren van de data waar studenten hun kennis mee kunnen verrijken, niet de zoektocht zelf.

  HulpbijStudie wil studenten die deze knelpunten herkennen ondersteunen en kiest voor bij voor een praktische aanpak. Meer informatie over de diensten die HulpbijStudie aanbiedt.

Voor meer informatie: 

[Hulp bij Studie] [Diensten] [Contact] [Aanlevering] [Voorwaarden] [Tips]